ผลการเปิดซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง กรอกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2557

ประกาศแจ้งการยกเลิกการคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดพละศึกษา ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหาร

ประกาศห้องสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษษ 2557

ประกาศห้องสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปี2557โดยวิธีพิเศษ

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 งานแนะแนว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดการอบรมการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อนที่ปรึกษาแก่นักเรียนแกนนำ กลุ่มเพื่อนที่ปรึกษา ประจำห้องเรียน YC โดยได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลสันป่าตอง ...[อ่านต่อ>>>] [GooGle+]
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรม โดย ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมขึ้น โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรม...[อ่านต่อ>>>]
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30น. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต้อนรับโรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม...[อ่านต่อ>>>]
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึก (Thinking Day)...[อ่านต่อ>>>]
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30น.ที่ผ่านมา โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการ ฝึกประชาธิปไตยในโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ด้วยการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนักเรียน...[อ่านต่อ>>>]

Additional information