ประกาศรับสมัครร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 2559

ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.1-ม.6

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศห้องสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ประกาศการสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (นักเรียนทั่วไป)

วันพฤหัสบดีทที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
คลิกดูรูป
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา13.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1/2559
คลิกดูรูป
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู จัดงานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อควาามเป็นศิริมงคลก่อนที่จะใช้เป็นอาคารเรียนอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 นี้
คลิกดูรูป
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารและครูอาวุโสโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คลิกดูรูป
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และพิธีอำลาสถาบันแก่นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ณ หอประชุมโรงเรียน
คลิกดูรูป

Additional information