รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานแนะแนว

ประกาศผลเพิ่มเติม โครงการเพชรน้ำเงินม.4 ปี2563

แก้ไขผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม

SIEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศสอบสำภาษณ์ SIEPและสอบชิงทุนเพชรน้ำเงิน ม.และม.4 2563

รายงานผลการดำเนินงาน-โครงการปี62

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อัจฉริยภาพ 60 ปี บ้านเปียง-สันป่าตองวิทยาคม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน ๒ อัตรา

วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนที่เปี่ยมคุณค่า "กิจกรรมค่ายนักเขียนน้อยเพชรน้ำเงิน" ตามโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสนี้ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ณ ห้องประชุม ดร.สันติ คุณแสงเทียน พงษ์พันธ์เดชา อาคาร 92 ปี

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีต้อนรับ นายสมชาย สันกลกิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนโครงการเพชรน้ำเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (SIEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ดำเนินการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่คุณครูกฤษณะ จันทร์ขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมดำเนินการจัดอบรม"การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"(CPR : CARDIO-PULMONARY RESUSCITATION)แก่คณะครูและนักเรียนที่สนใจโดยรับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลสันป่าตอง

อ่านต่อ...

Additional information