วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานเปิดงานทานาบาตะ เทศกาลขอพรจากดวงดาวของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ณ อาคารหอประชุม 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงบรมครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
หน้าอาคารอมรพลา
.
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสันป่าตองจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คลิกดูรูป
วันพฤหัสบดีทที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
คลิกดูรูป

เมื่อวันที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บำเพ็ฐประโยชน์ ระดับ ชั้น ม.1 - 3 จัดงาน Thank day ขึ้นที่บริเวณสนามบาส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ผ่านมา และระลึกถึงผู้มีพระคุณ คลิกดูรูป Google+

Additional information