เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคาร 60 ปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารศูนย์อัจฉริยะภาพพระพรหมมงคล วิ.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ปฏิทินรับนักเรียน ปี 63 รอบที่เหลือ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานแนะแนว

ประกาศผลเพิ่มเติม โครงการเพชรน้ำเงินม.4 ปี2563

แก้ไขผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม

SIEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศสอบสำภาษณ์ SIEPและสอบชิงทุนเพชรน้ำเงิน ม.และม.4 2563

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้เข้ารับรางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2562 จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใน 3 ประเด็นหลัก

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น. นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการสหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดการประชุม "การยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ด้วยบูรณาการความร่วมมือองค์กรเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สมาคม YMCA วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

Additional information