วัน พุธ ที่ 16 มกราคม 2562

เฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมประชุมกันและขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมศิษย์เก่าสันป่าตองวิทยาคมคนใหม่"นายสมัคร มูลประการ"ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฏร์ ซึ่งจะเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดร.สันติ คุณแสงเทียน อาคาร 92 ปี

อ่านต่อ...

วันที่ 2พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไทย-สิงคโปร์ วันที่ 2พฤศจิกายน 2561ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นักเรียนจากโรงเรียน Unity Secondary School ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 22 คน มาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานกับนักเรียนชั้นม.1ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม SIEP โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการผ้าป่าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเดินทางออกไปพบปะนายอำเภอแม่วางเพื่อมอบต้นผ้าป่า และซองผ้าป่าในการบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญสร้างศูนย์อัจฉริยภาพประจำอำเภอสันป่าตอง

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนชั้น ม.6 ในหัวข้อ การวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ หอประชุมโรงเรียน

อ่านต่อ...

Additional information