ประกาศผลการสอบคัดเลือกแม่บ้าน ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกแม่บ้านและนักการ ปีการศึกษา2563

ประกาศรับสมัครแม่บ้านโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรับนักเรียนปีการศึกษา2563

ประกาศ​แจ้งกำหนดการ​ประกาศ​ประกวดราคา ​e-bidding ​อาคารศูนย์​อัจฉริยภาพ​ 60 ปี

ประกาศประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเสื้อนักเรียน

วันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดงาน "สายสัมพันธ์ วันครอบครัว" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริการการศึกษา กับยุค 4.0 ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์

อ่านต่อ...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนำนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเข้าร่วมขบวนของอำเภอสันป่าตอง ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๔

อ่านต่อ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (มาฆบูชา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านต่อ...

Additional information