ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเสื้อนักเรียน

ปฏิทินรับนักเรียน ปี 63 รอบที่เหลือ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานแนะแนว

ประกาศผลเพิ่มเติม โครงการเพชรน้ำเงินม.4 ปี2563

แก้ไขผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม

SIEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศสอบสำภาษณ์ SIEPและสอบชิงทุนเพชรน้ำเงิน ม.และม.4 2563

รายงานผลการดำเนินงาน-โครงการปี62

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนำนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเข้าร่วมขบวนของอำเภอสันป่าตอง ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๔

อ่านต่อ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (มาฆบูชา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านต่อ...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมค่ายกิจกรรมติว 9 วิชาสามัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงแรมอุษาแฟมมิลี พร้อมทั้งได้ให้โอวาท และเสริมขวัญกำลังใจแก่นักเรียน คณะครู

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้เข้ารับรางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2562 จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ...

Additional information