วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นำฝ่ายบริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เข้ารับฟังการประะชุมVDO Conference การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดร.สันติ คุณแสงเทียน อาคาร 92 ปี
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 นายวินัย เวียงลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และคณะครูได้รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท ในโครงการจัดสร้างฐานพระพุทธรูป จากเจ้าอาวาสสำนักศาสนศึกษา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานเปิดงานทานาบาตะ เทศกาลขอพรจากดวงดาวของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ณ อาคารหอประชุม 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงบรมครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
หน้าอาคารอมรพลา
.
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสันป่าตองจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คลิกดูรูป

Additional information