วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และชมรมครูเก่าครูอาวุโสโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประชุมร่างฎีกาผ้าป่าศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยะภาพ 60 ปี โดยมีนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมต้อนรับบุคลากรจากโรงเรียนโอซูมะ นากาโนประทศญี่ปุ่น

ในการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ (MOU)

อ่านต่อ...

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับ นายกำธร หลวงอินตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสเข้ารับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน คุณครูทวิชา ตาวินโน ในโอกาสเข้ารับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ และนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมที่เข้ารับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดประชุมโครงการรวมพลังสร้างอาคารศูนย์อัจฉริยภาพโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง และนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.เชียงใหม่ และบุคคลสำคัญในหลากหลายอาชีพในอำเภอสันป่าตองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดร.สันติ คุณแสงเทียน อาคาร 92 ปี

อ่านต่อ...

Additional information