กำหนดการ โครงการเรียนดี ม.1 ปี 2562

กำหนดสำหรับห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

วิจัยโครงการหนึ่งครูหนี่งนวัตกรรม (One Teacher One Product)

ประกาศจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง 2-2561

ปฏิทินวิชาการและปฏิทินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 1/2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์ให้บริการเครื่องแบบนักเรียน 2562

 

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและคณะ กราบนมัสการ พระธรรมมังคลาจารย์(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมขอขอบคุณ"คุณไทวุฒิ คุณอัจฉริยา ขันแก้ว"ศิษย์เก่าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพ อำเภอสันป่าตอง ด้วยจำนวนเงินเพิ่มอีก 2,000,000 บาท รวมเงินในการบริจาค 2 ครั้งๆละ 2000,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท)

อ่านต่อ...

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ในการประกวดฟ้อนเล็บระดับมัธยมศึกษา ณ อุทยานสวนหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่

อ่านต่อ...

วัน พุธ ที่ 16 มกราคม 2562

เฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมประชุมกันและขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมศิษย์เก่าสันป่าตองวิทยาคมคนใหม่"นายสมัคร มูลประการ"ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฏร์ ซึ่งจะเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดร.สันติ คุณแสงเทียน อาคาร 92 ปี

อ่านต่อ...

Additional information