วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและประธานสมาคมครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัน 14 มิถุนายน 2561 วันพฤหัสบดีที่14 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 น. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีพิธีอัญเชิญ"พระพุทธสิริโลกนาถสันป่าตอง" ขึ้นสู่แท่นประดิษฐานหน้าเสาธง
วัน 14 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กราบ"คุณครูจงจิตร ป้อมเผือก" ในคุณครูที่เคยอบรมสั่งสอนเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในพิธีไหว้ครู
วันจันทร์ที่11 และวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมทุกระดับชั้น เข้าค่ายคุณธรรมตามสถานที่ต่างๆโดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับชั้น และคุณครูที่ปรึกษาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับโรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ และโรงเรียนสันติสุข ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจให้โรงเรียนน้อง

Additional information