การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อัจฉริยภาพ 60 ปี บ้านเปียง-สันป่าตองวิทยาคม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ภาษาต่างประเทศ)

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม SIEP ม.1/256

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเพรชน้ำเงิน ม.4 2563

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเพรชน้ำเงิน ม.1 2563

แบบรายงาน 15จุดเน้นปีงบประมาณ 2561

ประกาศการย้ายแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้จำหน่ายอาหาร(เพิ่ม)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่และครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมดำเนินการจัดอบรม"การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"(CPR : CARDIO-PULMONARY RESUSCITATION)แก่คณะครูและนักเรียนที่สนใจโดยรับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลสันป่าตอง

อ่านต่อ...

วันที่ 13 กันยายน 2562

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนำทีมโดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงาน มุทิตาจิตเนื่องในวาระการเกษียณอายุราชการแด่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

อ่านต่อ...

วันที่ 13 กันยายน 2562

โโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ดำเนินการต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองยาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านต่อ...

วันที่ 11-12 กันยายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นเจ้าภาพดำเนินการ"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69" ประจำปีการศึกษา 2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกของโลก”สุนทรภู่” ในข่วงเช้าเป็นพิธีสักการะบวงสรวง และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ เวทีการแสดงโรงอาหาร โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ...

Additional information