วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกของโลก”สุนทรภู่” ในข่วงเช้าเป็นพิธีสักการะบวงสรวง และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ เวทีการแสดงโรงอาหาร โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เดินทางมานิเทศติดตามการรับนักเรียน ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชดำริ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูพลชาติ งามสม เป็นคุณครูผู้ควบคุม

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิบ้านผาปัง ร่วมกับ ฝ่ายบริหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงใหม่ร่วมลงพื้นที่ และประชุมความร่วมมือ เรื่อง ชีววิถี

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นำคณะครูเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง

อ่านต่อ...

Additional information