ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มและครูที่มีรายชื่อเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประชุม

ตารางสอบกลางภาค ม.1-5 ปลายภาค ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนนาฏศิลป์

แจ้งผลการเปลี่ยนแนวการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์

ผลการเปิดซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง กรอกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน

วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีการประชุมเชิงปฏิบัติการของนักเรียนชั้นม.4 ในโครงการ"สันป่าตองวิทยาคมโรงเรียนช่อสะอาด ทายาทสุจริต" ณ หอ ประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูภาพ Google+
วันจันทร์ที่15 กันยายน 2557 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด คลิกดูภาพ Google+
วันที่ 10 กันยายน 2557 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดพิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นผู้มอบเข็มผู้บำเพ็ญแก่นักเรียน คลิกดูรูป google+
วันพฤหัสบดีที่4 กันยายน2557 เวลา 13.30น.โรงเรียนป่าซางศึกษาดูงานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เรื่องการดำเนินงานสภาวัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง  คลิกดูภาพ Google+
วันพฤหัสบดีที่4 กันยายน2557 เวลา 13.30 น.รองผู้อำนวยการวรวิทย์ สุดเขต เป็นประธาน ในการ ประชุมเตรียมการ วางแผนรับการประเมินภายในของ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมที่จะมีขึ้นในวัน จันทร์ที่15 กันยายน2557 คลิกดูภาพ Google+

Notice

Error
  • Article not found

Additional information