วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีกิจกรรมของนักเรียนภาษาฝรั่งเศส โดยจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 บรรยากาศในพิธีรับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร ของคณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเนื่องในวันครู ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม
คลิกดูรูป
วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนำโดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันพุธที่ 13 มกราคม2559 ทีมงาน PR โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ามอบกระเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลยุหว่า เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2558 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม อันมีประโยชน์ในครั้งนี้

Notice

Error
  • Article not found

Additional information