ประกาศห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ318ลส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

เอกสารประกวดราคาอาคาร318ลส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  กรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ  2558

ปฏิทินวิชาการ เดือน มีนาคม - เมษายน 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเลขานุการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558 เวลา8.30น. ผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการ รร.สันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตรุษจีน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป Google+

เมื่อวันที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บำเพ็ฐประโยชน์ ระดับ ชั้น ม.1 - 3 จัดงาน Thank day ขึ้นที่บริเวณสนามบาส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ผ่านมา และระลึกถึงผู้มีพระคุณ คลิกดูรูป Google+
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าเยี่ยมชม โครงการรุงอรุณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป Goolge+
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดงานวันพร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นเพชรพระราชาน ขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังให้นักเรียนในการสอบโควตาพัฒนาภาคเหนือ คลิกดูรูป Google+
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558  เวลา 8.00 น. ผู้นำและ สมาชิกยุวกาชาดรร.สันป่าตองวิทยาคมร่วมพิธีสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป google+

Notice

Error
  • Article not found

Additional information