ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มและครูที่มีรายชื่อเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประชุม

ตารางสอบกลางภาค ม.1-5 ปลายภาค ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนนาฏศิลป์

แจ้งผลการเปลี่ยนแนวการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์

ผลการเปิดซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง กรอกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม2557 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการและทีมงานฝ่ายบริหารโรงเรียนสันป่าตองให้การตอนรับ ณ ห้องประชุม ดร.สันติพงษ์พันธุ์เดชา คลิกดูรูป Google+
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายงานแนะแนว ทำพิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นายดนัย กัลยาราช เป็นประธานในพิธี และมีคุณครูณัฐยา  ผ่องแผ้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูภาพ Google+
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดย นายสมบัติ  คำบุญสูง เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2556 คลิกดูภาพ Google+
ค่ำวันที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นำโดย นายบุญเสริญ  สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ"เพชรรัชต์เภตรา" ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีคณะครูร่วมงานกันอย่างมากมาย สร้างความประทับอย่างมาก แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ  ดูภาพ
วันที่ 25 กันยายน 2557 นายบุญเสริญ  สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและคณะครูร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ คลิกดูภาพ Google+

Notice

Error
  • Article not found

Additional information