ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มและครูที่มีรายชื่อเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประชุม

ตารางสอบกลางภาค ม.1-5 ปลายภาค ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนนาฏศิลป์

แจ้งผลการเปลี่ยนแนวการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์

ผลการเปิดซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง กรอกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 นายบุญเสริญ  สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มอบรางวัลชนะเลิศ การโต้วาทีที่จัดโดยสำนักงานพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล คลิกดูภาพ [Google+]
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา8.00น, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีพิธีถว่ยพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ อาคาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลิกดูรูป {Google+}
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00น. ผู้อำนวยการ บุญเสริญ สุริยา ประธานกลุ่มดอยสัพพัญญู เป็นประธาน การประชุมเตรียมงานแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่64 ของกลุ่มดอยสัพพัญญู ณ หอประชุมโรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป {Google+}
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 งานแนะแนวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดงาน"เปิดโลก กว้างทางการศึกษา โดยมีสถาบันต่างๆ มาร่วมจัดนิทรรศการถึง 28 สถาบัน ณห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป

วันอังคารที่ 29  กรกฎาคม2557 Mr.Michale Heath กงสุลอเมริกัน ได้เดินทางมาเป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการEnglish Access Microscholarship ณ หอประชุมโรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นผู้กล่าว รายงาน และนอกจากนี้ประธานในพิธีก็ได้ มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการ คลิกดูรูป [Google+]

Notice

Error
  • Article not found

Additional information