วันอังคารที่1 กันยายน 2558 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการใช้เวลา

ในการประเมิน 1 วัน คลิกดูรูป

วันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558 เวลา8.30น. ผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการ รร.สันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตรุษจีน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป Google+

เมื่อวันที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บำเพ็ฐประโยชน์ ระดับ ชั้น ม.1 - 3 จัดงาน Thank day ขึ้นที่บริเวณสนามบาส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ผ่านมา และระลึกถึงผู้มีพระคุณ คลิกดูรูป Google+
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าเยี่ยมชม โครงการรุงอรุณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป Goolge+
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดงานวันพร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นเพชรพระราชาน ขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังให้นักเรียนในการสอบโควตาพัฒนาภาคเหนือ คลิกดูรูป Google+

Notice

Error
  • Article not found

Additional information