โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม แข่งขันการผลิตสื่อ อย.น้อย Music & Song Contest คลิกดูรูป

รับชมวีดีโอการแข่งขัน เพลง อย.ห่วงใย

ตารางสอบกลางภาค ม.1-5 ปลายภาค ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนนาฏศิลป์

แจ้งผลการเปลี่ยนแนวการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์

ผลการเปิดซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง กรอกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายและลงนามข้อตกลงร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม โดยมีนายสมบัติ  คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นประธานเปิดในพิธี และมีโรงเรียนเครือข่ายเข้ารวมงาน คลิกดูภาพ [Google+]
วันที่ 14 กรกฏาคม 2557 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 54 ปี และฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์อดีตผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูอาวุโสนักเรียนและองค์กรสนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมพิธี คลิกดูรูป [Google+]
เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมนำเสนอผลงานอย.น้อย ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง เพื่อเผยแพร่โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างเครือข่าย คลิกดูรูป Google+
วันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 สพม.34 จัดงานแข่งขันทักษะภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยรองผู้อำนวยการสพม.34 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป [Google+]
วันจันทร์ที่ 7 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.00น. นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันทานามาดะ"ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีคณะครูและนักเรียน ที่สนใจ เข้าร่วมชมกันอย่างมากมาย คลิกดูรูป {Google}

Notice

Error
  • Article not found

Additional information