ปฏิทินวิชาการ เดือน มีนาคม - เมษายน 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเลขานุการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักเรียนทั่วไป นำคะแนนสอบที่ได้มาพิจารณาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558)

ประกาศผลสอบชิงทุน ม.4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบชิงทุน ม.1 ปีการศึกษา 2558

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันชิงทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันชิงทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาลรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558  เวลา 8.00 น. ผู้นำและ สมาชิกยุวกาชาดรร.สันป่าตองวิทยาคมร่วมพิธีสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิกดูรูป google+
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมทำบุญอาคาร และเปิดป้าย"อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร สุริยารังสรรค์" โดยมีนายภิญโญ จันทรวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีและนายสุพล ประสารศรี เป็นผู้กล่าวรายงาน คลิกดูรูป Google
วันศุกร์ที่16 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมพิธีวันครู ของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มดอยสัพพัญญู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ คลิกดูรูป Google+
วันจันทร์ที่12มกราคม2558 ทีมงานPR โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคมเปิดค่าย"DJ Teenเพชรน้ำเงิน"โดยมี รองผู้อำนวย การสมบัติ คำบุญสูง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ดร.สันติ ตุณแสงเทียน พงษ์พันธ์เดชา คลิกดูรูป google+
คณะผู้บริหาร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นำโดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตผู้บริหารและผู้บริหาร สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คลิกดูรูป GOOGLE+

Notice

Error
  • Article not found

Additional information