ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ให้สอบนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้มาสอบวันเสาร์ที่ 1 มาลงทะเบียนเวลา 8.00 น ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้มาสอบวันอาทิตย์ที่ 2 ลงทะเบียน 8.00 น. ดาวน์โหลด

Additional information