ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชิงทุนการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4

 

๏ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ดาวน์โหลด

๏ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ดาวน์โหลด

 

**หมายเหตุ** สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์

Additional information