รูปภาพและสปอร์ตโฆษณาผ้าป่าศูนย์อัจฉริยะภาพอำเภอสันป่าตอง

เนื่องในวาระครบครอบ 60 ปี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม


สปอร์ตโฆษณา

๏ สปอร์ตเสียงพูดไทย

๏ สปอร์ตเสียงพูดคำเมือง

ภาพไวนิลเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

>>ดาวน์โหลด<<

โปสเตอร์เชิญร่วมทำบุญผ้าป่า

>>ดาวน์โหลด<<

Additional information