ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โครงการเพชรน้ำเงิน  ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โครงการเพชรน้ำเงิน ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โครงการเพชรน้ำเงิน ม.4 ปีการศึกษา 2562

ปล.ขอเพิ่มข้อความบนเว็บหื้อกำ "ผู้เข้าสอบห้องเรียน SIEP ม.1 ให้มาทำการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 7 (ครุธรรมวิเทศ) "

Additional information