ประกาศรับสมัครงาน


1.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 5 ตำแหน่ง เอกสาร ดาวน์โหลด

  • ครูคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
  • ครูภาษาอังกฤษ 4 ตำแหน่ง

2.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสาร ดาวน์โหลด

  • จำนวน 1 ตำแหน่ง

3.บุคคลทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เอกสาร ดาวน์โหลด

  • จำนวน 3 ตำแหน่ง

Additional information