เมื่อวันที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บำเพ็ฐประโยชน์ ระดับ ชั้น ม.1 - 3 จัดงาน Thank day ขึ้นที่บริเวณสนามบาส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ผ่านมา และระลึกถึงผู้มีพระคุณ


Additional information