วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีกิจกรรมของนักเรียนภาษาฝรั่งเศส โดยจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คลิกดูรูป

Additional information