สมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดกิจกรรมงานสายสัมพันธ์วันครอบครัว ครัังที่10 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
คลิกดูรูป

Additional information