วันที่ 1 มีนาคม 2559 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดบ้าน"เพชรสีน้ำเงิน" ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถเชิงวิชาการของนักเรียน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การทดสอบศักยภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คลิกดูรูป

Additional information