วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และพิธีอำลาสถาบันแก่นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ณ หอประชุมโรงเรียน
คลิกดูรูป

Additional information