วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา13.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1/2559
คลิกดูรูป

Additional information