ผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการนภลัย เกลื่อนกระโทก
ทีมงาน PR เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบกระเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่
กิจกรรม Big Cleaning Day 2559
พิธีต้อนรับ คุณครูใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตำบลยุหว่า
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมต้อนรับคุณครูอมรา สรณาคมน์กุล จากโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อวยพรสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหางานต่างๆในสังกัดสพม.34
อำนวยการใหม่โรงเรียนจผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อมทอง
ร่วมอวยพรปีใหม่ฝ่ายบริหารโรงเรียน

Additional information