ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินรับนักเรียน ปี 63 รอบทั่วไป ณ 9 มีนาคม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โครงการความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563